Záznamníky teplot

Záznamníky teplot bez tiskárny:

Záznamník RO 110
Záznamník SO 111
Záznamník SO 121
Záznamník SO 122
Záznamník SO 141

Záznamníky teplot s tiskárnou:

Záznamník DATACOLD 250
Záznamník DATACOLD 500

 

 


SPECIFIKACE PRODUKTU RO 110
Zařízení RO 110 je bez displeje, přičemž nastavení a zpracování dat v numerické nebo grafické formě se děje pomocí PC, na základě jednoduchého softwaru dodaného na disketě s přístrojem. Záznam lze zapínat a vypínat dodaným magnetem. Přístroj má vnitřní baterii a umísťuje se do držáku na stěnu měřícího prostoru. Záznam teploty probíhá pomocí vnitřní sondy. V případě potřeby se přenese ke stolnímu PC (nebo notebooku) pro nastavení nových dat nebo zpracování naměřených hodnot. Rozsah provozních teplot je od –30°C do +70°C.
Přes PC je nastavitelná četnost náměru okamžité teploty (ve zvoleném intervalu od 1 min. do 24 hodin) a reálný čas a datum, popř. SPZ vozidla nebo č. skladu. Doba uchování dat v paměti přístroje je asi 6 měsíců a pak se postupně maže s novými údaji.
 
Přednosti nejnovější generace teploměrů:
 • v ceně je kalibrační list od výrobce
 • rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 teplot za cca 30s)
 • variabilita připojení k počítači: USB, GSM modem
 • možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu
 • velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný
 • volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené teploty (nulování min/max teplot z PC nebo magnetem)
 • každému kanálu lze nastavit teplotní alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou
 • lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do jeho vynulování)
 • robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení
 • nízký odběr, životnost baterie až 7 let, snadná vyměnitelnost baterie
 • indikace zbývající životnosti baterie
 • standardní čidlo teploty je Pt1000/3850ppm, lze přepnout na externí sondy Ni1000/6180ppm v rozsahu -50 až +150°C
 • teploměr lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem. Automatický start loggeru lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
 • lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li měřená teplota mimo nastavené meze alarmu
 • každý teploměr lze označit textem s popisem - maximálně 32 znaků
 • každému kanálu lze přiřadit text s popisem - maximálně 16 znaků
 • ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení teploměru
 
SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE TEPLOMĚRŮ
Rozsah provozních teplot teploměrů R0xxx bez displeje:
Přesnost měření teploty vnitřním čidlem:
Přesnost vstupu teploty Pt1000/3850ppm (bez sond):


Rozlišení údaje o teplotě:
Hodiny reálného času:
Interval záznamu:
Obnovení displeje a stavu alarmů:
Celková kapacita paměti:
Volby typu záznamu:

Rozměry bez konektorů:
Napájení:
Typická životnost baterie při provozu v teplotách -5 až +35°C:
(při častém provozu mimo tento rozsah je životnost až o 25% nižší)
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 1 minuta:
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 10 sekund:
Krytí:
Záruka:
-30 až +80°C, -40 až +80°C logger R0110
±0.4°C (neplatí pro ekonomický logger R0110E)
±0.2°C od -50 do +100°C
±0.2% změřené hodnoty od +100 do +260°C
±0.4% změřené hodnoty od -90 do -50°C
0.1°C
rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
nastavitelný od 10s do 24hod
každých 10 s
32000 hodnot teploty (v necyklickém záznamu)
necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví
cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují
loggery bez displeje 93x64x26mm
Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
7 let R01xx

snížena o 1/3 oproti výše uvedeným hodnotám
1 rok
IP67 - chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody
2 roky

Nahoru

 

 
SPECIFIKACE PRODUKTU SO 111
Zařízení SO 111 je s displejem, přičemž nastavení a zpracování dat v numerické nebo grafické formě se děje pomocí PC, na základě jednoduchého softwaru dodaného na disketě s přístrojem. Záznam lze zapínat a vypínat dodaným magnetem. Přístroj má vnitřní baterii a umísťuje se do držáku na stěnu měřícího prostoru. Záznam teploty probíhá pomocí externí sondy. V případě potřeby se přenese ke stolnímu PC (nebo notebooku) pro nastavení nových dat nebo zpracování naměřených hodnot. Rozsah provozních teplot je od –30°C do +70°C.
Přes PC je nastavitelná četnost náměru okamžité teploty (ve zvoleném intervalu od 1 min. do 24 hodin) a reálný čas a datum, popř. SPZ vozidla nebo č. skladu. Doba uchování dat v paměti přístroje je asi 6 měsíců a pak se postupně maže s novými údaji.
 

 

Přednosti nejnovější generace teploměrů:
 • v ceně je kalibrační list od výrobce
 • rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 teplot za cca 30s)
 • variabilita připojení k počítači: USB, GSM modem
 • možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu
 • velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný
 • volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené teploty (nulování min/max teplot z PC nebo magnetem)
 • každému kanálu lze nastavit teplotní alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou
 • lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do jeho vynulování)
 • robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení
 • nízký odběr, životnost baterie až 7 let, snadná vyměnitelnost baterie
 • indikace zbývající životnosti baterie
 • standardní čidlo teploty je Pt1000/3850ppm, lze přepnout na externí sondy Ni1000/6180ppm v rozsahu -50 až +150°C
 • teploměr lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem. Automatický start loggeru lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
 • lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li měřená teplota mimo nastavené meze alarmu
 • každý teploměr lze označit textem s popisem - maximálně 32 znaků
 • každému kanálu lze přiřadit text s popisem - maximálně 16 znaků
 • ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení teploměru
 
SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE TEPLOMĚRŮ
Rozsah provozních teplot teploměrů R0xxx bez displeje:
Přesnost měření teploty vnitřním čidlem:
Přesnost vstupu teploty Pt1000/3850ppm (bez sond):


Rozlišení údaje o teplotě:
Hodiny reálného času:
Interval záznamu:
Obnovení displeje a stavu alarmů:
Celková kapacita paměti:
Volby typu záznamu:

Rozměry bez konektorů:
Napájení:
Typická životnost baterie při provozu v teplotách -5 až +35°C:
(při častém provozu mimo tento rozsah je životnost až o 25% nižší)
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 1 minuta:
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 10 sekund:
Krytí:
Záruka:
-30 až +80°C, -40 až +80°C logger R0110
±0.4°C (neplatí pro ekonomický logger R0110E)
±0.2°C od -50 do +100°C
±0.2% změřené hodnoty od +100 do +260°C
±0.4% změřené hodnoty od -90 do -50°C
0.1°C
rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
nastavitelný od 10s do 24hod
každých 10 s
32000 hodnot teploty (v necyklickém záznamu)
necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví
cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují
loggery bez displeje 93x64x26mm
Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
7 let R01xx

snížena o 1/3 oproti výše uvedeným hodnotám
1 rok
IP67 - chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody
2 roky

Nahoru

 

 
SPECIFIKACE PRODUKTU SO 121
Zařízení SO 121 je s displejem, přičemž nastavení a zpracování dat v numerické nebo grafické formě se děje pomocí PC, na základě jednoduchého softwaru dodaného na disketě s přístrojem. Záznam lze zapínat a vypínat dodaným magnetem. Přístroj má vnitřní baterii a umísťuje se do držáku na stěnu měřícího prostoru. Záznam teploty probíhá pomocí dvouch externích sond. V případě potřeby se přenese ke stolnímu PC (nebo notebooku) pro nastavení nových dat nebo zpracování naměřených hodnot. Rozsah provozních teplot je od –30°C do +70°C.
Přes PC je nastavitelná četnost náměru okamžité teploty (ve zvoleném intervalu od 1 min. do 24 hodin) a reálný čas a datum, popř. SPZ vozidla nebo č. skladu. Doba uchování dat v paměti přístroje je asi 6 měsíců a pak se postupně maže s novými údaji.
 
Přednosti nejnovější generace teploměrů:
 • v ceně je kalibrační list od výrobce
 • rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 teplot za cca 30s)
 • variabilita připojení k počítači: USB, GSM modem
 • možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu
 • velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný
 • volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené teploty (nulování min/max teplot z PC nebo magnetem)
 • každému kanálu lze nastavit teplotní alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou
 • lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do jeho vynulování)
 • robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení
 • nízký odběr, životnost baterie až 7 let, snadná vyměnitelnost baterie
 • indikace zbývající životnosti baterie
 • standardní čidlo teploty je Pt1000/3850ppm, lze přepnout na externí sondy Ni1000/6180ppm v rozsahu -50 až +150°C
 • teploměr lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem. Automatický start loggeru lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
 • lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li měřená teplota mimo nastavené meze alarmu
 • každý teploměr lze označit textem s popisem - maximálně 32 znaků
 • každému kanálu lze přiřadit text s popisem - maximálně 16 znaků
 • ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení teploměru
 
SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE TEPLOMĚRŮ
Rozsah provozních teplot teploměrů R0xxx bez displeje:
Přesnost měření teploty vnitřním čidlem:
Přesnost vstupu teploty Pt1000/3850ppm (bez sond):


Rozlišení údaje o teplotě:
Hodiny reálného času:
Interval záznamu:
Obnovení displeje a stavu alarmů:
Celková kapacita paměti:
Volby typu záznamu:

Rozměry bez konektorů:
Napájení:
Typická životnost baterie při provozu v teplotách -5 až +35°C:
(při častém provozu mimo tento rozsah je životnost až o 25% nižší)
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 1 minuta:
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 10 sekund:
Krytí:
Záruka:
-30 až +80°C, -40 až +80°C logger R0110
±0.4°C (neplatí pro ekonomický logger R0110E)
±0.2°C od -50 do +100°C
±0.2% změřené hodnoty od +100 do +260°C
±0.4% změřené hodnoty od -90 do -50°C
0.1°C
rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
nastavitelný od 10s do 24hod
každých 10 s
32000 hodnot teploty (v necyklickém záznamu)
necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví
cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují
loggery bez displeje 93x64x26mm
Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
7 let R01xx

snížena o 1/3 oproti výše uvedeným hodnotám
1 rok
IP67 - chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody
2 roky

Nahoru

 

 
SPECIFIKACE PRODUKTU SO 122
Zařízení SO 122 je s displejem, přičemž nastavení a zpracování dat v numerické nebo grafické formě se děje pomocí PC, na základě jednoduchého softwaru dodaného na disketě s přístrojem. Záznam lze zapínat a vypínat dodaným magnetem. Přístroj má vnitřní baterii a umísťuje se do držáku na stěnu měřícího prostoru. Záznam teploty probíhá pomocí jedné interní a jedné externí sondy. V případě potřeby se přenese ke stolnímu PC (nebo notebooku) pro nastavení nových dat nebo zpracování naměřených hodnot. Rozsah provozních teplot je od –30°C do +70°C.
Přes PC je nastavitelná četnost náměru okamžité teploty (ve zvoleném intervalu od 1 min. do 24 hodin) a reálný čas a datum, popř. SPZ vozidla nebo č. skladu. Doba uchování dat v paměti přístroje je asi 6 měsíců a pak se postupně maže s novými údaji.
 
Přednosti nejnovější generace teploměrů:
 • v ceně je kalibrační list od výrobce
 • rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 teplot za cca 30s)
 • variabilita připojení k počítači: USB, GSM modem
 • možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu
 • velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný
 • volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené teploty (nulování min/max teplot z PC nebo magnetem)
 • každému kanálu lze nastavit teplotní alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou
 • lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do jeho vynulování)
 • robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení
 • nízký odběr, životnost baterie až 7 let, snadná vyměnitelnost baterie
 • indikace zbývající životnosti baterie
 • standardní čidlo teploty je Pt1000/3850ppm, lze přepnout na externí sondy Ni1000/6180ppm v rozsahu -50 až +150°C
 • teploměr lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem. Automatický start loggeru lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
 • lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li měřená teplota mimo nastavené meze alarmu
 • každý teploměr lze označit textem s popisem - maximálně 32 znaků
 • každému kanálu lze přiřadit text s popisem - maximálně 16 znaků
 • ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení teploměru
 
SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE TEPLOMĚRŮ
Rozsah provozních teplot teploměrů R0xxx bez displeje:
Přesnost měření teploty vnitřním čidlem:
Přesnost vstupu teploty Pt1000/3850ppm (bez sond):


Rozlišení údaje o teplotě:
Hodiny reálného času:
Interval záznamu:
Obnovení displeje a stavu alarmů:
Celková kapacita paměti:
Volby typu záznamu:

Rozměry bez konektorů:
Napájení:
Typická životnost baterie při provozu v teplotách -5 až +35°C:
(při častém provozu mimo tento rozsah je životnost až o 25% nižší)
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 1 minuta:
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 10 sekund:
Krytí:
Záruka:
-30 až +80°C, -40 až +80°C logger R0110
±0.4°C (neplatí pro ekonomický logger R0110E)
±0.2°C od -50 do +100°C
±0.2% změřené hodnoty od +100 do +260°C
±0.4% změřené hodnoty od -90 do -50°C
0.1°C
rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
nastavitelný od 10s do 24hod
každých 10 s
32000 hodnot teploty (v necyklickém záznamu)
necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví
cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují
loggery bez displeje 93x64x26mm
Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
7 let R01xx

snížena o 1/3 oproti výše uvedeným hodnotám
1 rok
IP67 - chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody
2 roky

Nahoru

 

 
SPECIFIKACE PRODUKTU SO 141
Zařízení SO 141 je s displejem, přičemž nastavení a zpracování dat v numerické nebo grafické formě se děje pomocí PC, na základě jednoduchého softwaru dodaného na disketě s přístrojem. Záznam lze zapínat a vypínat dodaným magnetem. Přístroj má vnitřní baterii a umísťuje se do držáku na stěnu měřícího prostoru. Záznam teploty probíhá pomocí čtyř externích sond. V případě potřeby se přenese ke stolnímu PC (nebo notebooku) pro nastavení nových dat nebo zpracování naměřených hodnot. Rozsah provozních teplot je od –30°C do +70°C.
Přes PC je nastavitelná četnost náměru okamžité teploty (ve zvoleném intervalu od 1 min. do 24 hodin) a reálný čas a datum, popř. SPZ vozidla nebo č. skladu. Doba uchování dat v paměti přístroje je asi 6 měsíců a pak se postupně maže s novými údaji.
 
Přednosti nejnovější generace teploměrů:
 • v ceně je kalibrační list od výrobce
 • rychlý přenos dat do PC (zcela zaplněná paměť 32000 teplot za cca 30s)
 • variabilita připojení k počítači: USB, GSM modem
 • možnost trvalého připojení k počítači, data lze stahovat i během záznamu
 • velký dvouřádkový displej se speciálními znaky, vypínatelný
 • volitelně lze zobrazovat i minimální a maximální naměřené teploty (nulování min/max teplot z PC nebo magnetem)
 • každému kanálu lze nastavit teplotní alarm se 2 mezemi, který je indikován na displeji nebo svítivkou
 • lze zvolit 2 režimy alarmu: průběžný nebo s pamětí (zjištěný alarm je indikován trvale až do jeho vynulování)
 • robustní vodotěsné pouzdro, snadná montáž s možností uzamčení
 • nízký odběr, životnost baterie až 7 let, snadná vyměnitelnost baterie
 • indikace zbývající životnosti baterie
 • standardní čidlo teploty je Pt1000/3850ppm, lze přepnout na externí sondy Ni1000/6180ppm v rozsahu -50 až +150°C
 • teploměr lze zapínat/vypínat: on-line z připojeného PC, dodaným magnetem. Automatický start loggeru lze z PC nastavit na měsíc dopředu (zadáním data a času)
 • lze také nastavit režim, kdy záznam běží pouze, je-li měřená teplota mimo nastavené meze alarmu
 • každý teploměr lze označit textem s popisem - maximálně 32 znaků
 • každému kanálu lze přiřadit text s popisem - maximálně 16 znaků
 • ochrana heslem před neoprávněným zásahem do nastavení teploměru
 
SPOLEČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE TEPLOMĚRŮ
Rozsah provozních teplot teploměrů R0xxx bez displeje:
Přesnost měření teploty vnitřním čidlem:
Přesnost vstupu teploty Pt1000/3850ppm (bez sond):


Rozlišení údaje o teplotě:
Hodiny reálného času:
Interval záznamu:
Obnovení displeje a stavu alarmů:
Celková kapacita paměti:
Volby typu záznamu:

Rozměry bez konektorů:
Napájení:
Typická životnost baterie při provozu v teplotách -5 až +35°C:
(při častém provozu mimo tento rozsah je životnost až o 25% nižší)
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 1 minuta:
Životnost baterie v trvalém on-line režimu s intervalem 10 sekund:
Krytí:
Záruka:
-30 až +80°C, -40 až +80°C logger R0110
±0.4°C (neplatí pro ekonomický logger R0110E)
±0.2°C od -50 do +100°C
±0.2% změřené hodnoty od +100 do +260°C
±0.4% změřené hodnoty od -90 do -50°C
0.1°C
rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
nastavitelný od 10s do 24hod
každých 10 s
32000 hodnot teploty (v necyklickém záznamu)
necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví
cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují
loggery bez displeje 93x64x26mm
Lithiová baterie 3,6V, rozměr AA
7 let R01xx

snížena o 1/3 oproti výše uvedeným hodnotám
1 rok
IP67 - chráněno před vlivy dočasného ponoření do vody
2 roky

Nahoru

 

Záznamníky teplot s tiskárnou

 
SPECIFIKACE PRODUKTU DATACOLD 250
V současné době je stále větší důraz kladen na zdraví a bezpečnost, přičemž s chladícími jednotkami firmy Carrier Transicold si můžete být jisti, že za všech podmínek bude přepravované zboží pod vynikající teplotní kontrolou.

Nicméně tlak na stále kvalitnější přepravní podmínky sebou také přináší požadavky odběratelů spojené s přesnou a spolehlivou dokumentací stavu zboží po celou dobu jeho přepravy.
DataCOLD 250 je založen na ověřené technologii záznamníku DataCOLD 500 a poskytuje spolehlivý komfort záznamu teploty a jeho analýzy za vynikajicí cenu. DataCOLD zaznamenává a ukládá data minimálně po dobu 1 roku.
DATACOLD je ideální volba pro zákazníky, kteří chtějí dodržovat předepsané zákonné normy!
DataCOLD je dostupný ve dvou verzích: T pro venkovní použití, R pro vnitřní použití v kabině (s využitím volného radiového profilu).
Spolehlivý výkon
- Možnost záznamu ze dvou čidel
- Zaznamenávání 1 události jako je otevírání dveří, odmrazování, stav chlazení atd.
- Pamět umožňující bezpečně skladovat data po dobu 1 roku
Mimořádně jednoduchá obsluha
- Uživatelsky přátelské a nenáročné menu
- Ovládání pouze 4 klávesami
- Bezpečnostní ochrana hodin s automatickou změnou letního/zimního času
Intregrovaná tiskárna, s dotykovým řízením, dává uživateli skutečně rychlý přístup ke všem grafickým a numerickým informačním výstupům, dodacímu lístku atd
Infra-červené spojení zajišťuje rychlý přenos dat do PC a jejich následné skladování a analýzu
Inovovaný softwarový balík DataCOLD, plně kompatibilní s Windows ™, poskytuje přístup ke všem podstatným naměřeným informacím a automaticky generuje grafické a numerické informační výstupy
Záznamník DataCOLD 250 je testován a schválen Evropskou normou EN 12830 a splňuje nařízení 92/1/EU a 93/43/EU


Grafické a numerické záznamy jsou automaticky generování pomocí softwarového balíku.
250 R pro vnitřní použití v kabině
Specifikace produktu:
Počet kanálů
pro snímání teploty: 2
Počet kanálů
pro zobrazení událostí: 1
Rozměry

250 T : 245 x 202 x 110 mm
250 R: 188 x 58 x 145 mm
Velikost pamětí pro uchovávání dat
256 KB, min. 1 rok uchovává data ze 2 čidel s intervalem náměru 15 minut
Rozmezí náměru teploty
1-60 minut
Ovládání
4 tlačítka, pokrytí všech funkcí
Displej
LCD rozlišení 2 x 16 znaků, podsvícení
Integrovaná termální tiskárna
Komunikační rozhraní
Infra-červený port pro ukládání dat a programování parametrů
Volitelné příslušenství běžně dodávané se záznamníkem DataCOLD 250
DataCOLD softwarový balík, plně kompatibilní s Windows™

Nahoru

 

 
SPECIFIKACE PRODUKTU DATACOLD 500
V současné době je stále větší důraz kladen na zdraví a bezpečnost, s chladícími jednotkami firmy Carrier Transicold si můžete být jisti, že za všech podmínek bude přepravované zboží pod vynikající teplotní kontrolou.

Nicméně tlak na stále kvalitnější přepravní podmínky sebou také přináší požavky odběratelů spojené s přesnou a spolehlivou dokumentací stavu zboží po celou dobu přepravy.

Nový DataCOLD 500, exkluzivně vyvinutý pro Carrier Transicold, umožňuje výkonné zaznamenávání, kombinované s přenosem a zdílením dat, které je rychlejší a jednodušší než kdykoli předtím. DataCOLD 500 zapisuje data až ze 4 komor, hlásí až 4 různé alarmy a ze 4 senzorů je schopen při intervalu náměrů 15 minut skladovat data minimálně 1 rok.
DataCOLD je dostupný ve dvou verzích: T pro venkovní použití, R pro vnitřní použití v kabině.
Spolehlivý výkon
Možnost záznamu teplot ze čtyř čidel.
- Zaznamenávání 1 události jako je otevírání dveří, odmrazování, stav chlazení atd.
- Velká kapacita paměti dovoluje skladovat data po dobu min. 1 roku
- Integrovaná tiskárna, s dotykovým řízením, dává uživateli skutečně rychlý přístup ke všem grafickým a numerickým informačním výstupům, dodacímu lístku atd.
- Infra-červené spojení zajišťuje rychlý přenos dat do PC a jejich následné skladování a analýzu
- Inovovaný softwarový balík DataCOLD, plně kompatibilní s Windows ™, poskytuje přístup ke všem podstatným naměřeným informacím a automaticky generuje grafické a numerické reporty
Unikátní technologie komunikace s chladírenským agregátem
Možnost Spojení a komunikace s jakýmko-li mikroprocesorovým řídícím systémem dieslových jednotek Carrier přes konektor RS 232 a zaznamanet data:
- Nastavená hodnota záznamu a různých úprav (pro jedno nebo více-teplotní jednotky)
- Automatický teplotní alarm
- Sledování alarmu jednotky
- Sledování komor vypnuto/zapnuto
- Informace o odmrazování

Mimořádně jednoduchá obsluha
- Uživatelsky přátelské a nenáročné menu
- Ovládání a programování za použití pouze 4 kláves
- Bezpečnostní ochrana hodin s automatickou změnou letního/zimního času

Nová bezdrátová řešení
Výběr mezi možností přenosu pomocí GSM (dlouhá vzdálenost) nebo rádiové frekvence (krátká vzdálenost) zpřístupňuje bezdrátově zálohovat a analyzovat naměřená data.
Možnost GPS monitoringu umožňuje kdykoli lokalizovat Vaše vozidla.

Záznamník DataCOLD 500 je testován a schválen Evropskou normou EN 12830 a splňuje nařízení 92/1/EU a 93/43/EU.
Grafické a numerické záznamy jsou automaticky generování pomocí softwarového balíku.


500 T pro venkovní použití500 R pro vnitřní použití v kabině
Specifikace produktu:
Počet kanálů
pro snímání teploty: 4
Počet kanálů
pro zobrzení událostí: 4
Rozměry
500 T : 245 x 202 x 110 mm
500 R: 188 x 58 x 145 mm
Velikost pamětí pro uchovávání dat
512 KB, min. 1 rok uchovává data ze 4 čidel s intervalem náměru 15 minut
Rozmezí náměru teploty
1-60 minut Ovládání
4 tlačítka, pokrytí všech funkcí
Displej
500 R pro vnitřní použití v kabině
LCD rozlišení 2 x 16 znaků,podsvícení
Komunikační rozhraní
RS-232 konektor spjující záznamník s Agregátem CARRIER a palubním počítačem

Příslušenství
- Infra-červený port pro ukládání dat a programování parametrů
- DataCOLD softwarový balík, plně kompatibilní s Windows™

 

Zpět na typy jednotek

 
© 2011 Freecold - Powered by RS2